Motie Thieme over speci­fieke non-trade concerns op het gebied van dieren­welzijn


17 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorzitter van de EU pleit voor het opnemen van dierenwelzijn in non-trade concerns;

constaterende, dat dierenwelzijn wereldwijd meer prioriteit krijgt;

verzoekt de regering specifieke non-trade concerns op het gebied van dierenwelzijn (zoals op het gebied van huisvestingssystemen en slachtmethoden), inclusief de mogelijkheid van een verbod op de export vanuit Nederland van dieronvriendelijke huisvestingssystemen te bepleiten in WTO-verband,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

LVER, PvdA, PVV, VVD