Motie Gerkens c.s. over een etiket­te­rings­plicht voor bont


18 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het voor consumenten volstrekt onduidelijk is of producten die gekocht worden, bont bevatten of imitatie zijn,

constaterende, dat het Textielartikelenbesluit van de Warenwet uit 1974 geen bepalingen heeft over het etiketteren van bont en dat etikettering momenteel enkel op vrijwillige basis gebeurt,

verzoekt de regering een etiketteringsplicht voor bont in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens
Van Gent
Ouwehand
Jacobi


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD