Motie Thieme over beschermen van lokale markten in ontwik­ke­lings­landen


16 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ontwikkelingslanden een eerlijke kans moeten krijgen om hun interne markten te ontwikkelen;

verzoekt de regering zich sterk te maken voor de mogelijkheid dat lokale markten in ontwikkelingslanden beschermd worden tegen de import van gesubsidieerde producten uit de westerse landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

LVER, PvdA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Halsema/Thieme over een klimaatneutrale productie in 2020

Lees verder

Motie Thieme over specifieke non-trade concerns op het gebied van dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer