Motie Thieme/Dibi over extra toezicht op het slacht­proces


2 juli 2009

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de waterbad-elektrocutiemethode om kippen te slachten niet voldoet aan de wettelijke normen;
constaterende, dat uit onderzoek van de Animal Sciences Group blijkt dat veel kippen niet verdoofd zijn op het moment dat zij de halssnede krijgen;
constaterende, dat het voortbestaan van deze dieronvriendelijke en onwettige slachtmethode in afwachting van de ontwikkeling van alternatieven nog minstens anderhalf jaar zal voortduren;
verzoekt de regering extra toezicht op het slachtproces in te stellen, opdat de wettelijke normen niet verder overschreden worden dan nu reeds het geval is,
en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Dibi


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Dibi over een einde maken aan de onwettige situatie rond waterbadelectrocutie

Lees verder

Motie Thieme over onderzoek naar alternatieven voor CO2-bedwelmingsmethoden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer