Motie Thieme over onaf­han­kelijk onderzoek naar de effec­ti­viteit van drukjacht


8 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van LNV het Faunafonds zal verzoeken, onderzoek naar de effectiviteit van de een-op-eendrukjachtmethode te organiseren;

van mening, dat dit onderzoek objectief en onafhankelijk uitgevoerd dient te worden;

verzoekt de regering om dit onderzoek te laten organiseren en uitvoeren door niet-belanghebbende onderzoekers, zoals wetenschappers van het onderzoeksinstituut Alterra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD