Motie Ouwehand over de verant­woor­de­lijkheid van de minister van VWS voor de aanpak van dier­ziekten die ook gevaarlijk zijn voor mensen


15 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat dierziekten en bacteriële en virale besmettingen van dieren, zoals aviaire influenza (H5N1), MRSA, Q-koorts en stafylokokken, ook een gevaarlijke besmettingsbron voor mensen kunnen zijn;

constaterende, dat voor mensen gevaarlijke virussen en bacteriën steeds vaker voorkomen op veehouderijbedrijven;

constaterende, dat de huidige verantwoordelijkheid voor de preventie en de aanpak van voor de mens besmettelijke dierziekten op het beleidsterrein ligt van de minister van LNV;

constaterende, dat de huidige aanpak van het dierziektenbeleid in belangrijke mate is gericht op het voorkomen van economische schade en dat daardoor de kans bestaat dat sectorbelangen prevaleren boven het algemene belang van onze volksgezondheid;

verzoekt de regering om de minister van VWS primair verantwoordelijk te maken voor de preventie en de aanpak van de dierziekten die ook een gevaarlijke besmettingsbron voor mensen kunnen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD