Motie Thieme over instellen van een commissie dieren­welzijn


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat dierenwelzijn voldoende gewaarborgd dient te zijn bij het ruimen in het kader van Q-koorts;

verzoekt de regering een commissie dierenwelzijn in te stellen en deze commissie het mandaat te verlenen om toezicht te houden op het dierenwelzijn in het kader van de geplande ruimingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Thieme over geiten- en schapenhouderijen in de directe omgeving van woonkernen

Lees verder

Motie Ouwehand over de afwachtende houding bij herziening van de Europese Dierproevenrichtlijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer