Motie Thieme over geiten- en scha­pen­hou­de­rijen in de directe omgeving van woon­kernen


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het RIVM in onderzoek heeft aangetoond dat in de buurt van besmette bedrijven meer mensen ziek worden van Q-koorts dan op grotere afstand van bedrijven;

constaterende, dat de C. burnetii-bacterie nog wijdverbreid in het milieu voorkomt en daar lang kan overleven, waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden dat nieuwe besmettingen van schapen en geiten kunnen worden voorkomen;

van mening, dat de volksgezondheid niet in gevaar gebracht mag worden;

verzoekt de regering te komen tot een plan van aanpak om geiten- en schapenhouderijen die in de directe omgeving van woonkernen gelegen zijn, te verplaatsen dan wel te sluiten en de Kamer hier in januari 2010 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Thieme over een parlementair onderzoek

Lees verder

Motie Thieme over instellen van een commissie dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer