Motie Thieme over indi­ca­toren en doel­stel­lingen voor de verduur­zaming van productie en consumptie


11 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat inzicht in afrekenbare doelen, bereikte prestaties en ingezette middelen van belang is om als Kamer de controlerende taak uit te kunnen voeren;

constaterende, dat dit inzicht bij de huidige verantwoording van de realisatie van beleidsdoelstellingen in het jaarverslag van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontbreekt;

constaterende, dat daardoor onduidelijk is welke concrete resultaten worden beoogd met de kabinetsdoelstelling om de productie en consumptie van eiwitten te verduurzamen;

verzoekt de regering concrete indicatoren en afrekenbare doelstellingen te formuleren ten aanzien van de verduurzaming van de productie en consumptie van eiwitten, bijvoorbeeld in de te verschijnen Nota Voedsel en Consument, en de Kamer hiervoor voor de begrotingsbehandeling van 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD