Motie Thieme over het aanwenden van een groter deel van het onder­zoeks­budget voor de veehou­derij voor onderzoek naar dieren­welzijn


11 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 2007 slechts 13% van het totale onderzoeksbudget voor de veehouderij is besteed aan onderzoek op het gebied van dierenwelzijn;

constaterende, dat deze besteding zeer gering is, gezien het maatschappelijke belang dat aan dierenwelzijn wordt toegekend;

verzoekt de regering om in de begroting voor 2009 minimaal 30% van het totale onderzoeksbudget voor de veehouderij te besteden aan onderzoek ter verbetering van het welzijn van dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD