Motie Thieme over aandacht voor het gebrekkige dieren­wel­zijns­beleid in contacten met China


19 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mensenrechtenactivist Gandhi al begin jaren dertig een duidelijke relatie heeft gelegd tussen de onderdrukking van groepen mensen en de onderdrukking van dieren door mensen;

constaterende, dat in China jaarlijks miljoenen dieren gebukt gaan onder verschrikkelijke mishandeling en uitbuiting;

constaterende, dat in Peking in de aanloop naar de Olympische Spelen bijna één miljoen zwerf- en gezelschapsdieren worden gedood;

overwegende, dat de Olympische Spelen voor Nederland een goede aanleiding vormen om met de Chinese overheid in gesprek te gaan over haar omgang met mens, dier, natuur en milieu;

verzoekt de regering om in haar contact en in haar samenwerkingsverband met China, naast aandacht voor de mensenrechtensituatie, eveneens oog te hebben voor het gebrekkige dierenwelzijnsbeleid en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD