Motie Thieme over het veilig kunnen melden van dieren­mis­han­deling en illegale prak­tijken


3 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat werknemers en ex-werknemers in de vee- en vleessector zich bedreigd en/of onveilig voelen bij het melden van misstanden en illegale praktijken in deze sector via gangbare juridische wegen;

constaterende, dat geraadpleegde advocaten adviseren om misstanden en illegale praktijken in de vee- en vleessector niet te melden omdat de bescherming van deze getuigen onvoldoende is;

verzoekt de regering om mensen die getuige zijn van dierenmishandeling, illegale praktijken en andere misstanden in de vee- en vleessector een veilige en adequate voorziening te bieden om misstanden te melden en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD