Motie Thieme over het verbieden van veewagens voorzien van een lier


4 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vanaf 5 januari 2007 het vervoer van gewonde, zieke en kreupele dieren verboden is;

constaterende, dat malafide veehandelaren toch adverteren voor het vervoer van dergelijke dieren en hun vrachtwagens met een lier uitrusten om deze dieren naar het slachthuis te kunnen vervoeren;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar veewagens die voorzien zijn van een lier te verbieden om zo het illegaal vervoeren van zieke, zwakke en kreupele dieren door malafide veetransporteurs tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD