Motie Ouwehand/Van Gent over inspraak van burgers in het besluit­vor­mings­proces over de vestiging van mega­stallen


3 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister aangeeft dat over vijftien jaar de veehouderij in Nederland in alle opzichten duurzaam dient te zijn, met een breed draagvlak in de samenleving;

constaterende, dat het in opdracht van dit kabinet geschreven Alterra-rapport 'Megastallen in beeld' concludeert dat 'in de nabijheid van megastallen de belasting van de leefomgeving mogelijk toeneemt';

constaterende, dat recente besluitvormingsprocessen rond de vestiging van megastallen laten zien dat omwonenden onvoldoende gehoord en betrokken worden;

verzoekt de regering om met voorstellen te komen om inspraak van burgers onderdeel te maken van het besluitvormingsproces rond de vestiging van megastallen en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwhand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV