Motie Ouwehand over vast­houden aan de taak­stelling voor in natuur om te zetten hectaren land­bouw­grond


7 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de natuur in Nederland al sterk onder druk staat en het verwerven van gronden voor de realisatie van de EHS geen luxe is, maar broodnodig om de natuur in Nederland te kunnen behouden en beschermen;

verzoekt de regering bij de realisatie van de EHS onverkort vast te houden aan de bestaande taakstelling voor het aantal hectares van om te zetten landbouwgrond in natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD