Motie Thieme over het onder het minis­terie van VWS laten resor­teren van de VWA


3 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een verstrengeling is opgetreden van economische belangen en wettelijke overheidstaken in de vee- en vleessector;

constaterende, dat het ministerie van LNV onvoldoende in staat is om een scherpe scheiding aan te brengen tussen het tegemoetkomen aan de economische belangen van de vee- en vleessector en het afdwingen en waarborgen van voedselveiligheid en dierenwelzijn;

verzoekt de regering om de VWA en haar wettelijke taken volledig onder het ministerie van VWS te laten ressorteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD