Motie Thieme over het stimu­leren van de binnen­landse teelt van eiwit­ge­wassen


26 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat de kosten van het klimaatbeleid met 50-70% kunnen worden gereduceerd via vermindering van de vleesconsumptie;

constaterende, dat het verminderen van de vleesproductie en -consumptie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aanpak van de klimaatcrisis, de voedselcrisis, de biodiversiteitscrisis en de zoetwatercrisis;

constaterende, dat de teelt van eiwitgewassen en de ontwikkeling van plantaardige alternatieven voor vlees in Nederland nog in de kinderschoenen staan;

verzoekt de regering in het kader van de extra uitgaven voor "stimulering van een duurzame landbouw" een substantieel bedrag toe te kennen aan het stimuleren van de binnenlandse teelt van eiwitgewassen en de ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Halsema over het niet opschorten van de investeringen in de ehs

Lees verder

Motie Ouwehand over een analyse van het huidige instrumentarium op het gebied van handhaving van de openbare orde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer