Motie Ouwehand over een analyse van het huidige instru­men­tarium op het gebied van hand­having van de openbare orde


7 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het combineren van preventieve, vrijheidsbeperkende maatregelen in grote mate inbreuk kan maken op de grondrechten van burgers;

constaterende, dat het rapport "Bestuur, recht en veiligheid" signaleert dat in de praktijk verschillende combinaties van bevoegdheden kunnen worden aangetroffen;

constaterende, dat dit rapport eveneens stelt dat er geen of weinig zicht is op de inhoudelijke en juridische effecten bij de inzet van combinatie van bevoegdheden en dat ten aanzien van de inbreuk op grondrechten van burgers niet specifiek is gekeken naar de vraag hoe dat plaatsvindt bij een combinatie van bevoegdheden;

verzoekt de regering een analyse te laten verrichten naar de reikwijdte en effectiviteit van het huidige instrumentarium op het gebied van handhaving van de openbare orde;

verzoekt de regering niet eerder over te gaan tot het voorstellen van nieuwe maatregelen tot deze analyse is verricht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme over het stimuleren van de binnenlandse teelt van eiwitgewassen

Lees verder

Motie Ouwehand/Van Velzen over de ontwikkeling van een paardenbesluit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer