Motie Thieme/Halsema over het niet opschorten van de inves­te­ringen in de ehs


26 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de investeringen in de ecologische hoofdstructuur (ehs) voor twee jaar wil uitstellen;

constaterende, dat de realisatie van de ehs in 2018 met de huidige maatregelen al sterk onder druk staat;

van mening, dat groene investeringen een grote impuls kunnen geven aan zowel de economie (groene banen) als aan een verbetering van onze natuurlijke leefomgeving;

verzoekt de regering de investeringen in de ehs niet op te schorten, maar deze juist nu voortvarend op te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het ethisch toelaatbaar zijn van dierproeven voor menselijke consumptie

Lees verder

Motie Thieme over het stimuleren van de binnenlandse teelt van eiwitgewassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer