Motie Thieme over het staken van inbe­slag­names van honden in het kader van de Regeling Agres­sieve Dieren


25 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het kader van de Regeling Agressieve Dieren (RAD) op dit moment per maand gemiddeld 40 honden in beslag genomen worden en veelal worden afgemaakt;

constaterende, dat een groot deel van deze honden nog nooit agressief gedrag heeft vertoond of bijtincidenten heeft veroorzaakt;

van mening, dat het gedrag van een hond en niet het uiterlijk bepalend zou moeten zijn bij het beoordelen of een hond potentieel gevaarlijk is en bij het besluit om het dier af te maken;

verzoekt de regering de inbeslagnames van honden in het kader van de Regeling Agressieve Dieren te staken tot de resultaten van de aangekondigde evaluatie bekend zijn en de regeling op basis van de conclusies is aangepast, met uitzondering van honden die daadwerkelijk agressief gedrag vertonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een verbod op verkoop van dieren in tuincentra

Lees verder

Motie Ouwehand over het als eis formuleren van het gebruik van dierproefvrije schoonmaakmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer