Motie Ouwehand over het als eis formu­leren van het gebruik van dier­proef­vrije schoon­maak­mid­delen


2 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het kader van het duurzaam inkoopbeleid voor de overheid het gebruik van dierproefvrije schoonmaakmiddelen op dit moment slechts als wens is geformuleerd;

overwegende, dat de criteria voor schoonmaakmiddelen in 2009 zullen worden herzien;

overwegende, dat er voldoende milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen op de markt zijn die niet op dieren zijn getest en dat een gemeente als Den Haag al in 2005 is overgegaan op het gebruik van deze middelen;

verzoekt de regering bij de verdere ontwikkeling van het duurzaam inkoopbeleid het gebruik van dierproefvrije schoonmaakmiddelen als eis te formuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD