Motie Ouwehand over een verbod op verkoop van dieren in tuin­centra


24 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verkoop van dieren in tuincentra leidt tot ongewenste impulsaankopen en uiteindelijk tot een groot aantal dieren dat op straat en in opvangcentra terechtkomt;

verzoekt de regering een verbod in te stellen op de verkoop van dieren in tuincentra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD