Motie Thieme over het beëin­digen van lande­lijke vrij­stel­lingen voor de jacht op vossen, ganzen en konijnen


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een einde te maken aan landelijke vrijstellingen voor de jacht op vossen, ganzen en konijnen en uit te gaan van maatwerk per provincie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD