Motie Thieme over het houden van pluimvee in kooi­huis­vesting


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te komen tot een verbod op het houden van pluimvee in kooihuisvesting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD