Motie Thieme over een verbod op het onver­doofd castreren van biggen en het couperen van staarten


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een verbod in te stellen op het onverdoofd castreren van biggen en het couperen van staarten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD