Motie Ouwehand over nadere welzijns­re­gel­geving voor kinder­boer­de­rijen


10 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat kinderboerderijen een educatieve rol kunnen hebben, welke door het kabinet wordt onderschreven in de nota Natuur- en Milieueducatie;

constaterende, dat specifieke dierenwelzijnsregels voor kinderboerderijen ontbreken, zoals voorschriften ten aanzien van huisvesting en het fokken met dieren;

overwegende, dat hiermee een verantwoorde educatieve invulling niet kan worden gegarandeerd, met name ten aanzien van de omgang met en de verzorging van dieren;

verzoekt de regering om met nadere welzijnsregelgeving te komen voor kinderboerderijen, waarbij onder andere wordt ingegaan op huisvestings- en fokbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over productie en consumptie van duurzame eiwitten als onderdeel van de Nederlandse inzet tijdens de FAO-conferentie

Lees verder

Motie Thieme over het aanwenden van een groter deel van het onderzoeksbudget voor de veehouderij voor onderzoek naar dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer