Motie Ouwehand over nadere welzijns­re­gel­geving voor kinder­boer­de­rijen


10 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat kinderboerderijen een educatieve rol kunnen hebben, welke door het kabinet wordt onderschreven in de nota Natuur- en Milieueducatie;

constaterende, dat specifieke dierenwelzijnsregels voor kinderboerderijen ontbreken, zoals voorschriften ten aanzien van huisvesting en het fokken met dieren;

overwegende, dat hiermee een verantwoorde educatieve invulling niet kan worden gegarandeerd, met name ten aanzien van de omgang met en de verzorging van dieren;

verzoekt de regering om met nadere welzijnsregelgeving te komen voor kinderboerderijen, waarbij onder andere wordt ingegaan op huisvestings- en fokbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD