Motie Thieme over een parle­mentair onderzoek


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

besluit tot een parlementair onderzoek naar de wijze waarop de intensieve veehouderij de gezondheid van mensen en dieren bedreigt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Thieme over afkeuring van de handelswijze van de ministers van VWS en van LNV

Lees verder

Motie Thieme over geiten- en schapenhouderijen in de directe omgeving van woonkernen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer