Motie Thieme over geen massale doding van bokken


27 januari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering heeft besloten tot het ruimen van bokken in het kader van de Q-koorts;

overwegende, dat het CVI adviseert dat dit geen toegevoegde waarde heeft voor de volksgezondheid;

verzoekt de regering niet over te gaan tot massale doding van bokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV, SGP, SP