Motie Thieme/Dibi over evaluatie van de imple­men­tatie van de aanbe­ve­lingen van de commissie-Wijffels


27 januari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er behoefte bestaat aan een onderzoek naar de relatie tussen de volksgezondheid en de intensieve veehouderij;

overwegende, dat de commissie-Wijffels in haar rapport Toekomst van de veehouderij uit 2001 waardevolle aanbevelingen heeft gedaan voor de intensieve veehouderij in Nederland en dat het kabinet dit rapport destijds omarmd heeft;

overwegende, dat niet helder is in hoeverre er gevolg is gegeven aan de aanbevelingen van de commissie-Wijffels;

verzoekt de regering een evaluatie uit te voeren van de implementatie van de aanbevelingen van de commissie-Wijffels tot nu toe,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Dibi


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD