Motie Thieme/Dibi over vacci­neren van geiten en schapen voor augustus 2010


27 januari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vaccinatie momenteel het meest effectieve middel is om de uitbraak van Q-koorts in te perken;

constaterende, dat het huidige beleid er niet op is gericht om alle schapen en geiten in Nederland te vaccineren tegen Q-koorts, maar dat het beleid zich slechts richt op een aantal categorieën dieren;

overwegende, dat hiermee nieuwe risico’s op verdere verspreiding van Q-koorts worden genomen;

overwegende, dat de ziekte een gevaar vormt voor de volksgezondheid en tevens de continuïteit in de bedrijfsvoering van velen bedreigt;

verzoekt de regering alle schapen en geiten in Nederland te vaccineren voor augustus 2010;

verzoekt de regering tevens alles op alles te zetten om voldoende vaccins aan te kopen om dit mogelijk te maken en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Dibi


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD, PVV, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, SGP