Motie Thieme over extra kennis en scholing voor OM en politie met betrekking tot dieren­mis­han­deling


21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de opsporing en handhaving van wetgeving omtrent dierenwelzijn het OM en de politie ernstig tekortschieten;

overwegende, dat de oorzaak hiervan onder andere ligt in het gebrek aan kennis bij deze organisaties over hoe te handelen bij zaken omtrent dierenmishandeling;

verzoekt de regering te investeren in extra kennis en scholing voor het OM en de politie met betrekking tot dierenmishandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD, PVV

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP