Motie Ouwehand/Waalkens over afzien van het voornemen om het Varkens­be­sluit te wijzigen


22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 1998 middels het Varkensbesluit vastgesteld is dat er hogere welzijnsnormen voor varkens worden ingevoerd, waaronder de bepaling dat een varken minimaal 1 m2 leefruimte zou moeten krijgen;

constaterende, dat voor de inwerkingtreding van het besluit een overgangstermijn van tien jaar was afgesproken en dat deze termijn in 2005 met nog eens vijf jaar is verlengd, waarmee de varkenshouders in totaal vijftien jaar de tijd hebben gekregen om aan de normen te voldoen;

verzoekt de regering af te zien van haar voornemen om het Varkensbesluit te wijzigen en de afgesproken normen en overgangstermijnen uit het besluit gewoon te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Waalkens


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, SGP, VVD