Motie Thieme over elke dier testen op Q-koorts


15 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is gezonde dieren massaal te doden;

constaterende, dat zowel de KNMvD als LTO geen noodzaak ziet tot het doden van gezonde dieren;

overwegende, dat volksgezondheid voorop staat maar dat het massaal doden van gezonde dieren niet nodig is om deze te beschermen;

van mening, dat het ruimen van gezonde dieren ethisch onaanvaardbaar is;

roept de regering op om voldoende testcapaciteit te mobiliseren en hiervoor laboratoria in binnen- en buitenland te benutten;

verzoekt de regering elk dier afzonderlijk te testen op Q-koorts en gezonde dieren te vrijwaren van ruiming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, SGP, VVD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over voorbereiding van opheffing en/of samenvoeging van de ministeries van LNV, EZ en V en W

Lees verder

Motie Ouwehand over het volgen van het goede voorbeeld van de minister van VROM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer