Motie Ouwehand over voor­be­reiding van opheffing en/of samen­voeging van de minis­teries van LNV, EZ en V en W


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de verantwoordelijkheid voor verschillende aspecten van een duurzame samenleving zoals milieu, natuur, water en maatschappelijk gewenste waarden als dierenwelzijn nu verspreid is over verschillende ministeries;

overwegende, dat duurzaamheid geborgd moet zijn binnen al het overheidsbeleid en dat daadkrachtig optreden nodig is om groei binnen grenzen te realiseren;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken voor het bundelen van milieu, natuur, water en maatschappelijk gewenste waarden als dierenwelzijn binnen het huidige ministerie van VROM;

verzoekt de regering voorstellen uit te werken voor het bindend toetsen van voorgenomen beleid aan ecologische en ethische randvoorwaarden, gelijkwaardig aan de toets van het ministerie van Financiƫn;

verzoekt de regering voorts de opheffing en/of samenvoeging van de ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Verkeer- en Waterstaat voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een dag per week vegetarisch cateren in overheidsgebouwen

Lees verder

Motie Thieme over elke dier testen op Q-koorts

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer