Motie Thieme over een verbod op het voeren van grote, onge­do­mes­ti­ceerde hoef­dieren


4 februari 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een verbod in te stellen op het voeren van grote, ongedomesticeerde hoefdieren, inhoudende een verbod op lok-, tel- en observatievoer, inclusief aanleg van voerakkers in het leefgebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand c.s. over een inventarisatie van doelen waarvoor onderzoek met primaten wordt verricht

Lees verder

Motie Ouwehand/Van Gent over aanhouding van het interimtoetsingskader ammoniak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer