Motie Thieme: Over een verbod op de productie van snel­groeiende vlees­kuikens


29 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat snelgroeiende vleeskuikens in de intensieve veehouderij lijden aan ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen;

verzoekt de regering, uiteen te zetten hoe zij gaat toewerken naar een verbod op de productie van snelgroeiende vleeskuikens in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet