Motie Thieme: over het verbod van het castreren van varkens


29 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afspraak om uiterlijk 1 januari 2015 te stoppen met het castreren van varkens niet nagekomen wordt;

verzoekt de regering, het castreren van varkens per 1 januari 2018 te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, GrK├ľ, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet