Motie Ouwehand: Omarm het plan B van de grond­ge­bonden en biolo­gische melk­vee­houders


2 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grondgebonden en biologische melkveehouders samen met natuur-, milieu en dierenwelzijnsorganisaties een alternatief plan B hebben uitgewerkt voor een transitie naar een volledig grondgebonden melkveehouderij in Nederland,

overwegende dat het plan B leidt tot een sterke daling van de fosfaatproductie, zonder de grondgebonden en biologische boeren te benadelen, aangezien deze bedrijven niet hebben bijgedragen aan het huidige mestoverschot,

overwegende dat dit plan leidt tot grote milieu-, natuur- en dierenwelzijnswinst,

verzoekt de regering dit alternatieve plan B van de duurzame melkveehouders te omarmen en met voorstellen te komen om dit plan juridisch te borgen,

en gaat over tot de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet