Motie Thieme over een plan van aanpak voor versterkte hand­having


24 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de AID via de media heeft moeten vernemen dat op grote schaal illegale antibiotica worden toegediend in de pluimveesector;

overwegende, dat er blijkbaar onvoldoende wordt gehandhaafd op het gebruik van verboden middelen in de veehouderij;

constaterende, dat door het grootschalige gebruik van (verboden) antibiotica steeds meer bacteri├źn resistent worden tegen antibiotica;

constaterende, dat dit grote negatieve gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid;

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen voor versterkte handhaving op het gebruik van antibiotica in de veehouderij en dit plan binnen een maand naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over uitbreiding van het bevoegd personeel in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Motie Thieme/Polderman over niet toestaan van verkoop van antibiotica door apotheekhoudende dierenartsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer