Motie Ouwehand over uitbreiding van het bevoegd personeel in de Oost­vaar­ders­plassen


17 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het predatormodel in de Oostvaardersplassen het doel heeft om het langdurig lijden van de in het wild levende dieren te voorkomen:

constaterende, dat deze winter ongeveer 80% van de gestorven dieren is geëuthanaseerd;

van mening, dat dit percentage te laag is;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat in strenge winters de gebieden waar afschot moeilijk is, worden gesloten voor bezoekers, zodat het afschot gerealiseerd kan worden;

verzoekt de regering het bevoegd personeel in de Oostvaardersplassen uit te breiden, opdat de benodigde inspecties goed worden uitgevoerd en er tijdig wordt geëuthanaseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD