Motie Thieme over afkeuring van de handels­wijze van de ministers van VWS en van LNV


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat al sinds 2007 besmettingen met Q-koorts ernstig zijn toegenomen;

constaterende, dat er sinds 2007 ruim 3300 humane besmettingen zijn geconstateerd, dat veel mensen chronische klachten overhouden aan Q-koorts en dat er zelfs mensen zijn overleden aan deze ziekte;

constaterende, dat de regering heeft nagelaten, effectief op te treden om deze epidemie een halt toe te roepen;

constaterende, dat er al in 2008 sterke aanwijzingen waren over wat de besmettingshaarden van Q-koorts waren, en dat er dus de mogelijkheid bestond om vanuit het voorzorgbeginsel deze bij de bron aan te pakken;

constaterende, dat dit is nagelaten;

constaterende, dat er geen openheid is gegeven over de locaties van besmette bedrijven, waardoor de preventie van humane besmettingen bij risicogroepen ernstig is bemoeilijkt;

constaterende, dat de regering economische belangen heeft laten prevaleren boven volksgezondheid;

keurt de handelwijze van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Van der Ham over voldoen aan de afgesproken oppervlakte- en welzijnseisen

Lees verder

Motie Thieme over een parlementair onderzoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer