Motie Thieme over Een orga­ni­sa­to­rische scheiding van controles op subsidies en controles op dieren­welzijn


1 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er vele signalen zijn dat de verschillende taken die onder de verantwoordelijkheid van de Algemene inspectie Dienst vallen, ertoe leiden dat er onvoldoende proactieve controles op dierenwelzijn plaats kunnen vinden;

constaterende, dat de controles op Europese subsidies veel capaciteit van de inspecteurs vergen;

constaterende, dat dit ten koste kan gaan van de mogelijkheden voor het doen van opsporingsonderzoek in het kader van dierenwelzijn;

verzoekt de regering om een plan van aanpak op te stellen voor het invoeren van een scheiding tussen de controles op subsidies en de controles op dierenwelzijn, bijvoorbeeld door het instellen van twee gescheiden afdelingen binnen de Algemene inspectie Dienst waarbij een inspecteur slechts voor één van deze taken ingezet kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD