Motie Thieme over een levenslang jacht­verbod voor jagers veroor­deeld wegens het vervolgen van beschermde dieren


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een levenslang jachtverbod op te leggen aan jagers die zijn veroordeeld wegens het vervolgen van beschermde dieren zoals roofvogels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD