Motie Thieme over een totaal­verbod op de drijf­jacht


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een totaalverbod in te stellen op de drijfjacht, inclusief de jacht op klein wild, zoals hazen en konijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD