Motie Thieme over een finan­ciële stimulans voor de omscha­keling naar een biolo­gisch houde­r­ij­systeem


16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat pijnlijke ingrepen en dieronvriendelijke houderijsystemen ertoe hebben geleid dat varkens, kalveren en kippen in de intensieve veehouderij massaal ziek worden;

constaterende, dat de veehouderijsector door het gebruik van grote en stijgende hoeveelheden antibiotica, symptoombestrijding lijkt te verkiezen boven het verbeteren van de omstandigheden waaronder dieren worden gehouden;

van mening, dat in een duurzame en diervriendelijke veehouderij, zoals die ook wordt geschetst in de toekomstvisie van de regering, geen plek is voor grootschalig gebruik van antibiotica;

verzoekt de regering veehouders financieel te stimuleren tot de omschakeling naar het biologische (dynamische) houderijsysteem, waarin alleen curatief antibiotica wordt gebruikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV