Motie Thieme over een verbod op het gebruik van geme­di­ci­neerd veevoer


16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het antibioticagebruik in de veehouderij de afgelopen tien jaar met meer dan 80% is toegenomen tot 890 ton antibiotica in 2008;

constaterende, dat uit onderzoek blijkt dat inmiddels 60% van de varkensbedrijven, 88% van de kalverbedrijven en 30% van de varkenshouders en kalverhouders besmet is met de resistente MRSA-bacterie;

van mening, dat het veelvuldig toedienen van gemedicineerd veevoer aan koppels dieren niet bijdraagt aan een zorgvuldig en afgewogen gebruik van antibiotica in de veehouderij;

verzoekt de regering een verbod in te stellen op het gebruik van gemedicineerd veevoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Thieme over een financiƫle stimulans voor de omschakeling naar een biologisch houderijsysteem

Lees verder

Motie Thieme over verbetering van de natuurlijke weerstand en leefomstandigheden van dieren in de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer