Motie Ouwehand/Polderman over een verbod op de import van soja die niet is gepro­du­ceerd volgens de Basel-criteria


29 januari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor de grootschalige teelt van soja mondiaal miljoenen hectares belangrijke natuurgebieden zijn ontgonnen waardoor talloze plant- en diersoorten hun habitat hebben verloren;

constaterende, dat de grootschalige monoteelt van soja in veel gebieden heeft geleid tot uitputting van de bodem waardoor nog meer land ontgonnen wordt;

overwegende, dat de teelt van soja regelmatig gepaard gaat met gedwongen landonteigening, schuldslavernij en schending van mensenrechten;

van mening, dat Nederland als een van de grootste importeurs van soja een belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij het verminderen van de negatieve effecten van deze sojateelt op mens, milieu en dier;

verzoekt de regering om te komen tot een verbod op de import van soja die niet is geproduceerd volgens de Basel-criteria en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Polderman


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, VVD