Motie Thieme over criteria voor het opnemen van dieren in het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren


7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat nooit een toetsing heeft plaatsgevonden om te kunnen vaststellen of de dieren die zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren daadwerkelijk geschikt zijn om op verantwoorde en diervriendelijke wijze te kunnen houden voor productie;

constaterende, dat er geen formele criteria bestaan om te bepalen of een diersoort al dan niet in het Besluit wordt opgenomen;

verzoekt de regering heldere, eenduidige criteria te formuleren voor het opnemen van dieren in het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren;

verzoekt de regering de lijst diersoorten opgenomen in de huidige bijlage bij het Besluit aan deze criteria te toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Halsema over het ongedaan maken van de geplande bezuiniging bij de VWA

Lees verder

Motie Thieme/Van Velzen over een ethisch toetsingskader

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer