Motie Thieme/Halsema over het ongedaan maken van de geplande bezui­niging bij de VWA


17 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de VWA aangeeft volgend jaar onvoldoende middelen te hebben voor toezicht op de vee- en vleessector;

van mening, dat dit ongewenst is;

verzoekt de regering de geplande bezuiniging ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD