Motie Thieme/Halsema over het ongedaan maken van de geplande bezui­niging bij de VWA


17 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de VWA aangeeft volgend jaar onvoldoende middelen te hebben voor toezicht op de vee- en vleessector;

van mening, dat dit ongewenst is;

verzoekt de regering de geplande bezuiniging ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Halsema


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Halsema over het niet langer financieren van de plezierjacht van het Koninklijk Huis

Lees verder

Motie Thieme over criteria voor het opnemen van dieren in het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer