Motie Thieme over compen­satie van biolo­gische pluim­vee­houders en hobby­dier­houders


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat biologische pluimveehouders en hobbydierhouders onevenredig zwaar en keer op keer getroffen worden door maatregelen als een verplichte afscherm of ophokplicht in het kader van het preventiebeleid ten aanzien van het virus H5N1;

overwegende, dat gelet op grootschalige dodingen de ingezette middelen om aviaire influenza te bestrijden voor dieren dodelijker zijn dan de kwaal zelf ooit is geweest;

overwegende, dat het belang van de volksgezondheid noopt tot vergaande maatregelen om de verspreiding van aviaire influenza te voorkomen;

verzoekt de regering beleid te ontwikkelen waarmee biologische pluimveehouders en hobbydierhouders gecompenseerd worden, door de intensieve pluimveesector, voor verplichte maatregelen die met het oog op economische belangen van pluimveehouders en pluimveevervoerders vanuit de regering worden getroffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Polderman over het niet langer bekostigen van het meetnet

Lees verder

Motie Thieme over het met onmiddellijke ingang beperken van internationale transporten van levend pluimvee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer